presenteren

  • rotterdamse fotografieschool

Foto’s kunnen op verschillende manieren gepresenteerd worden. Als er meerdere foto’s een samenhang met elkaar hebben kan je als volgt presenteren. Bij de presentatie van een serie gaan we altijd uit van prints op het formaat 20 x 30 cm. Eenheid en rust dienen gewaarborgd te zijn. Wissel dus geen intieme 10×15 cm af met grote afdrukken waar maar een randje passé-partout omheen zit. Denk verder aan liggend versus staand, en een logische volgorde van de foto’s. Misschien is het best goed om eens nader in te gaan op de afwerking, presentatie, opbouw van een serie, werken aan een portfolio.

De serie
Een serie is een reeks foto’s die over één onderwerp gaat en daar een samenhangend overzicht van geeft. Bijvoorbeeld het Zomercarnaval of de Wereldhavendagen. Je probeert de kijker te informeren over het hele onderwerp, of over één aspect daarvan.
De serie moet duidelijk afgerond zijn en er dient een opbouw in te zitten. Een serie kan een foto bevatten die zijn bestaansrecht ontleend aan het geheel, terwijl hij als losse foto misschien minder sterk is.
De omvang van een serie kan variëren  van vijf tot maximaal negen beelden. De kunst is om zo te selecteren dat er geen doublures optreden, en dat de beelden elkaar versterken en niet beconcurreren. Een serie is vele malen eenvoudiger te maken dan een portfolio.

Het drieluik
Een drieluik is oppervlakkig beschouwd een korte serie van drie beelden. Maar omdat het er slecht drie zijn, steekt het veel nauwer met het naleven van de basiseisen van een serie: de foto’s moeten een duidelijke samenhang hebben en elkaar versterken, maar mogen absoluut geen doublures zijn of elkaar concurreren. Binnen een drieluik is geen ruimte voor een wat zwakkere, ondersteunende foto, zoals in de serie wel mogelijk is. Alle drie de foto’s moeten een gelijkaardige kracht hebben.

Het portfolio
Het portfolio gaat verder dan de serie. Voorbeeld: maak je een serie van mensen op de markt, een andere serie van zwervers en nog eentje van bezoekers aan de kinderboerderij – kortom: reportagewerk – dan kan je hieruit een portfolio samenstellen, waarin je een beeld geeft van jouw werkwijze en zienswijze ten aanzien van de reportage-fotografie.
Zo kan het ook gaan over portret, landschap en dergelijke. De basis is dat je duidelijk maakt wat jouw stijl van werken is. Je werk moet herkenbaar zijn. De foto’s uit verschillende series moeten jouw karakter dragen. Ze vertonen dus overeenkomsten in de benadering, de aanpak, verwerking en presentatie.

Een portfolio is duidelijk uitgebreider dan een serie.

concept and execution by | rotterdamse fotografieschool | 2021 | "all rights reserved"

fotoclub-logo