portfolio

  •  NZ60107

Het woord portfolio is een samenvoeging van de Latijnse woorden portare (dragen) en folium (vel papier).

Een fotograaf maakt een portfolio om zijn/haar beste foto’s te kunnen presenteren. Een portfolio is een soort visuele pitch, een demonstratie. Een goed portfolio laat zien wie de fotograaf is (persoonlijkheid) en wat kan (stijl, kwaliteit).

Bij de Fotografie-club maak je in de eerste instantie een portfolio voor jezelf.

Los van de vorm of de inhoud moet je bij het samenstellen van je portfolio altijd aandacht besteden aan:

* Stopkracht
* Ritme
* Sfeer
* Selectie
* Structuur

Om de aandacht te vangen en de kijker direct op scherp te zetten, moet de eerste foto van het portfolio stopkracht hebben: positief opvallen.

Het ritme moet zorgen dat de aandacht behouden blijft. Zorg voor voldoende natuurlijke afwisseling en verrassing. Vermijdt herhaling en maak scherpe keuzes.

De sfeer van je portfolio zegt iets over je karakter en persoonlijkheid.

Bij de selectie van de foto’s is kwaliteit het belangrijkste criterium. Bij twijfel: foto niet kiezen. Maar het tegenovergestelde geldt ook: als een foto met kop en schouders boven de andere uitsteekt: niet selecteren, want hij benadrukt alleen de mindere kwaliteit van de andere foto’s.

Alleen het beste werk is goed genoeg voor je portfolio, maar overdrijf het niet: minder is ook hier meer. Als een bezoeker teveel foto’s moet bekijken, verslapt zijn aandacht.

Een lastig punt is het watermerk. Voor het goed bekijken van de foto’s is het storend. En de vraag is of het werkelijk voldoende bescherming biedt.

concept and execution by | rotterdamse fotografieschool | 2021 | "all rights reserved"

fotoclub-logo